Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Studentenservicebureau Jules

Jules is in 2008 opgericht door Karin van der Ven. Toen ze voor haar master een tijd in Istanbul woonde heeft Karin ervaren hoe het voelt om als buitenlandse student in een onbekende stad terecht te komen. “Wij werden echt aan ons lot overgelaten”, vertelt Karin. Ze besloot om in haar Universiteitsstad Maastricht een bureau op te richten dat studenten volledig ondersteunt bij een zorgeloze start. Jules beheert meer dan 1.000 kamers, is met 100 aangesloten onderne-mers sterk lokaal verankerd en helpt jaarlijks ruim 2.500 nieuwe studenten hun thuis te vinden in Maastricht.