Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Ons Boerenerf voet varkens op gezonde en milieuvriendelijke wijze

Met behulp van een ingehuurde nutritionist (Swinkels Nutrition) wil Mts van Leeuwen-Aarts komen tot een zo gunstig mogelijk voerrantsoen voor de vleesvarkens met een zo laag mogelijke fosfaat- en stikstofaanvoer en een zo laag mogelijke footprint.