Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Limburg Meets part 2: Olaf meets Tys van Elk

LIOF staat voor verbinden, kruisbestuiven, elkaar ontmoeten. Onze missie is om ondernemers te helpen met innoveren en groeien door te ondersteunen met kennis, netwerk en kapitaal. En de Limburgse ondernemer doet het goed! Dat vertelde Tys van Elk onlangs ook tijdens een autorit door het Limburgse Heuvelland.