Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Het logistieke dienstverleningspakket van Wetron

Logistiek dienstverlenend bedrijf Wetron biedt drie diensten voor haar klanten: wegvervoer van goederen door heel Europa, intermodaal transport (weg met spoor of weg met water) en warehousing. Hierbij moet gedacht worden aan facetten als opslag, containertransport en douanediensten. De kracht van Wetron is dat zij alle diensten onder 1 dak hebben gebracht. De klant hoeft haar vragen niet neer te leggen bij meerdere logistieke dienstverleners. Voor LIOF is Wetron een van de partners in de provincie als het gaat om het aantrekken van buitenlandse investeerders. Net als andere logistieke dienstverleners kan Wetron perfect inspelen op de vraag die bij deze investeerders leeft.