Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Brookberries teelt gezonde aardbeien

Via een nieuw te installeren LED belichtingsinstallatie onderzoek Brookberries wat de mogelijkheden zijn om met lichtspectra in te spelen op gezonde inhoudsstoffen van aardbeien gedurende winterperiode. Zo wordt het vitamine C gehalte van de aardbeiden verhoogd. Via het Kennistraject van LIOF heeft Brookberries het onderzoek hiernaar samen met studenten opgepakt.