Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Füldner Machines versterkt haar marktpositie door servitization

Füldner Machines uit Heerlen verkoopt en onderhoudt machines voor de glasverwerkende indu-strie. Met de toepassing van servitization wil Füldner haar dienstverlening verbeteren en haar positie op de markt versterken. Met servitization kunnen bedrijven in de maakindustrie meerwaarde bie-den door dienstverlening te koppelen aan producten. Op deze wijze kan gerichter ingespeeld wor-den op de wensen van de klant. LIOF helpt Füldner met het onderzoek naar de haalbaarheid van de toepassing van servitization via kennis en kapitaal.