Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Cristal Therapeutics produceert volgende generatie nanomedicijn

Cristal Therapeutics heeft een baanbrekende aanpak ontwikkeld om bestaande geneesmiddelen tegen kanker (zoals docetaxel) en andere aandoeningen te verpakken in specifieke nanobolletjes met behulp van een bedrijfseigen polymeertechnologie die is geregistreerd onder de naam CriPec®. Het CriPec®-platform maakt het rationele ontwerp mogelijk van specifieke nanomedicijnen die ervoor zorgen dat het geneesmiddel gecontroleerd vrijkomt op de gewenste werkingsplek. Dit resulteert in een verhoogde effectiviteit en verdraagzaamheid.