Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Meer ondernemen met

Testimonials

Q-Sense ontwikkelt platform voor 'adaptive learning'

Scholen, opleidingsinstituten en bedrijfsopleidingen zoeken naar intelligente digitale tools waarmee zij hun ‘content’ meer gepersonaliseerd kunnen inrichten en gebruiken. Er bestaat veel ervaring met digitale of ‘blended’ leermiddelen en opleidingsmaterialen die op maat kunnen worden ingericht. De vraag of dat ‘op maat maken’ geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd kan gebeuren als je gebruik maakt van AI (artificial intelligence) en ‘big data’. En lukt dat ook voor complexe leertaken en sociaal-interactieve aspecten van leren en opleiden. Q-Sense pakt die uitdaging op.

Paul Vermeulen van Q-Sense: "wij zijn een start-up met een mix van jonge ontwikkelaars, experts of het vlak van learning technology en AI plus ervaren opleiders en onderwijs mensen. Zij ontwikkelen het Q-Sense platform. Dat werkt als volgt: de leeractiviteiten worden vertaald in leerobjecten en geplaatst in Q-playlists, afgestemd op het profiel van de leerder/cursist. Bij alle activiteiten worden data verzameld over het gedrag van de leerder: kennisontwikkeling, motivatie en skills. Deze data worden vergeleken met data van andere leerders. Op basis van deze ‘big data’ analyseert Q-Sense hoe het leren verloopt en geeft het systeem suggesties voor aanpassing van het leren. Dit gebeurt op basis van ‘live performance analysis’ (dus vanuit leerdoelen en leertaken, niet alleen vanuit kennis)".

Het Q-Sense platform biedt het in verschillende markten voordelen voor gebruikers. In het onderwijs kan Q-Sense worden toegepast in intelligente/adaptieve leermiddelen waarmee het lerarentekort en de hoge werkdruk kunnen worden gecompenseerd. Dit komt omdat leraren worden ‘ontlast’ bij uitvoering, nakijken en rapporteren over het schoolwerk. De data worden gekoppeld met de schoolsystemen en er de leraren kunnen worden gecoached.

Bij de ontwikkeling en implementatie van de Q Sense Engine wordt gebruik gemaakt van een netwerk van regionale scholen, software ontwikkelaars en communicatiebedrijven. Zo worden voor de ontwikkeling experts ingehuurd vanuit de BISS partners, de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. Daarmee wordt de positie van de regionale kennisindustrie versterkt.

Kennismaken met Q-Sense? Neem contact op met Paul Vermeulen:

E-mail: paul@q-sense.net
mobiel: 06-81-182880.