Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Meer ondernemen met

Testimonials

Elektrisch vrachtverkeer tussen Limburg en Nordrhein Westfalen bijna realiteit

Met het Interreg E-Green Last Mile project wordt een mooie weg ingeslagen

Het transport tussen de provincie Limburg en het land Nordhrein Westfalen wordt met ingang van eind dit jaar verbeterd met volledig elektrisch aangedreven vrachtauto’s. De inzet van elektrische technologie en logistieke concepten zorgen - op termijn - voor een sterkere concurrentiepositie van de regio. Dat is goed nieuws voor deze grensoverschrijdend logistieke topregio, ook in termen van milieu en volksgezondheid. Met de pilot die dit jaar van start gaat, voegen we een volgende duurzame stap toe (de e-Green Last Mile) aan het logistieke traject dat vanuit de mainports nu voor een belangrijk deel duurzaam geschiedt. Het eerste prototype voertuig moet eind 2017 rijden. LIOF neemt het lead partnership op zich en treedt op als projectcoördinator. FIER Automotive verzorgt het overall projectmanagement en verleent de benodigde operationele ondersteuning. Aan dit Interreg project neemt een vijftal logistieke dienstverleners deel.

Het e-Green Last Mile-project is in 2016 ontwikkeld door LIOF samen met FIER Automotive met ondersteuning van de Provincie Limburg.

Het project heeft als doel het transport tussen de logistieke knooppunten Limburg en Duisburg deels met elektrisch aangedreven vrachtauto’s te gaan uitvoeren. Het zorgt voor een verbeterde aansluiting van Limburg op Duisburg, en dat levert wat op, aangezien Duisburg één van de belangrijkste schakelpunten is in Europese logistieke netwerken, in het bijzonder spoornetwerken.

Pilot in logistieke topregio

Het pilotgebied Limburg – Duisburg is een logistieke topregio. Het is ook een welvarende regio maar men ervaart de nadelige aspecten van het vrachtverkeer als belangrijke modaliteit. Uitstoot van CO2, NOx en fijnstof én geluidsoverlast. Het goederenvervoer zal blijven groeien, ook door de groei van de Tweede Maasvlakte. En hoewel dat goed is voor de werkgelegenheid is het ook een bedreiging voor milieu en volksgezondheid. Het doel van het project is de implementatie van elektrisch aangedreven trucks in het zware segment van de transportsector voor containers en distributie transport op de openbare weg. Er wordt ingespeeld op de vraag vanuit de sector en de prioriteiten van de Europa naar duurzame oplossingen.

Het project heeft een aantal speerpunten:

  • Het beproeven en doorontwikkelen van de voertuigen.

De eigenschappen van de elektrische vrachtwagen sluiten perfect aan bij de vraag van de regionale vervoerders. Alleen is de accu van een elektrische vrachtwagen niet groot genoeg om lange afstanden te rijden zonder op te laden. Een elektrische truck is emissie vrij en ook wat betreft geluid scoort hij goed: het geluid dat de elektrische vrachtwagen produceert, komt alleen door de banden: de elektrische motor draait nagenoeg geruisloos. Voordeel hiervan is dat ook in steden gereden kan worden én dag en nacht. Het innovatiegehalte van een elektrische truck is hoog. Het vereist een compleet nieuwe aandrijflijn: motor, inlaat, uitlaat, motormanagementsysteem, koppeling en versnellingsbak. De technologie van de elektrische aandrijflijn bestaat, een struikelblok vormen echter de hoge fabricagekosten voor implementatie bij een truck.

  • De ondersteunende (laad)infrastructuur.
  • Het logistieke concept.

Voor elektrische trucks is er een laadinfrastructuur nodig. Afhankelijk van de inzet wordt er gebruik gemaakt van een ‘normale’ laadsnelheid of van een snellader. Dan hoeft de truck minder lang stil te staan waardoor hij operationeel beter inzetbaar is. Dit is nodig om uiteindelijk ook economisch gezien een voordeel te hebben aan het transporteren met een elektrische truck. De aanschafkosten zijn hoger maar de operationele kosten lager. Er is een break-even punt: hoe meer kilometers er gereden kunnen worden, hoe voordeliger het is om elektrisch te rijden. Gewenste actieradius moet 150 km zijn. Dit houdt in dat er strategische oplaadpunten op de route moeten komen.

De trucks zullen ook gedeeltelijk in gezamenlijkheid ingezet worden via E-truck sharing. Daarmee wordt het voor de deelnemende partners ook rendabel. De rendabiliteit kan versterkt worden door gebruik te maken van “slimme logistieke concepten”. Hierdoor wordt de bezettingsgraad hoger en zal de ontwikkeling en integratie van een overkoepelend planningsysteem nodig zijn.

e green last mile 2.jpg


Concurrentiepositie

De toepassing van elektrische technologie en de hiermee gepaard gaande logistieke concepten zullen op termijn resulteren in een sterkere positie van deze regio. Het concurrentievermogen van de Euregio wordt versterkt en daar profiteert het bedrijfsleven weer van.

E-Green Last Mile is een Interreg VA project. Uniek aan het project is de logistieke overkoepelende samenwerking aan de elektrische truck. Maar ook dat het project mede is ontstaan vanuit de vraag vanuit het bedrijfsleven en diverse overlegstructuren. Er is al veel contact tussen de Nederlandse en Duitse logistieke dienstverleners en samen zoeken ze naar verdergaande verbeteringen om de concurrentiepositie te verbeteren.

Tender voor automobielfabrikanten

Er wordt een tender uitgeschreven voor automobielfabrikanten. Door deze tender aan fabrikanten zal de markt worden geprikkeld om eerder te investeren in de ontwikkeling en productie van dergelijke voertuigen. Uiteindelijk zal deze elektrische technologie moeten leiden tot aanhaking van andere regio’s. Er is al belangstelling getoond. Dat zal inhouden dat dit EU gesubsidieerd project verder wordt uitgerold en daarmee nog meer bedrijven kunnen gaan profiteren. het eerste prototype moet eind 2017 rijden.

eGLM is een project in het INTERREG V Nederland-Duitsland Programma dat deel uitmaakt van het Europesees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Camille Hardy

E-mail/skype: camille.hardy@liof.nl

M +31 (06) 25 68 75 11

e green last mile combi logo's.jpg

Het project e-GreenLastMile [of e-GLM] wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, de Provincie Limburg en het MWEIMH NRW financieel ondersteund.