Meer ondernemen met

Sectoren

Maakindustrie / Hightech Systems

Hightech Systems, en met name de maakindustrie, is een van de sterkste pijlers onder de Limburgse economie. Samen met Zuidoost-Brabant vormen we de meest innovatieve regio van Nederland. Onze innovaties, zoals in 3D-printing, hebben niet alleen toegevoegde waarde voor de sector zelf, maar vanwege kruisbestuiving ook voor andere door het rijk en de provincie aangewezen topsectoren,

Campussen

In Limburg zijn vier campussen gevormd rondom de topsectoren:

 • Chemelot Campus: materials
 • Maastricht Health Campus: healthcare
 • Smart Services Campus: smart services
 • Greenport Venlo Campus: agro/food

Deze campussen werken samen onder de naam Brightlands: www.brightlands.com

LIOF werkt nauw samen met deze campussen. Zelf richt LIOF zich op de sectorontwikkeling van logistiek en industrie.

Thema's

Bij LIOF hebben we thema-experts op de volgende gebieden binnen Hightech Systems:

 • 3D printing
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Robotics & Automatisering
 • Performance Materials
 • Servitization
 • Operationale Excellence
 • Life Science & Health
 • Agrofood
 • Logistiek.

Service

Door de huidige ontwikkelingen neemt de vraag in de markt een afslag van aanbodgestuurd produceren naar vraaggestuurd probleem oplossen. Zo wordt maken meer en meer een kwestie van co-creëren, innovatief geïntegreerd met serviceverlening. Dus: Systems als concurrentiebestendig en maatschappelijk verantwoord leverancier van duurzame oplossingen op het vlak van voeding, zorg, materialen en logistiek.

LimburgMakers

Om het concurrentievermogen van innovatieve MKB-ondernemingen in de Limburgse maakindustrie structureel te versterken, speelt LIOF een hoofdrol in de uitvoering van het programma LimburgMakers. Naast subsidies, kennischeques en performance-adviezen voorziet het programma ook in veel actieve ondersteuning van concrete business-development.

Neem contact met ons op

Bij alles wat we doen is de vraag: kan LIOF hier meerwaarde brengen? Als het antwoord ja is, kun je op ons rekenen. Zetten wij onze kennis, ons uitgebreide netwerk en instrumenten voor kapitaalverstrekking in. Voor elke individuele ondernemer zijn eigen optimale samenstelling. Maatwerk. Je hoeft zich niet eerst af te vragen of je wel bij LIOF moet zijn: je belt ons gewoon. Wij zoeken dan samen met jou naar de beste mix van instrumenten.

Neem contact met ons op Lees meer over LimburgMakers
SAMCO-03.JPG