Meer ondernemen met

Sectoren

Logistiek

Het zwaartepunt in Logistiek heeft zich verplaatst van transport naar value added logistics/services. De doos waarmee eerst alleen werd geschoven, wordt nu op- en overgeslagen, opengemaakt en zodanig behandeld en van service voorzien dat de supply chain soepel kan verlopen. Dat vraagt om hoogwaardige ketenregie, informatie-verwerking en waardetoevoeging. LIOF draagt hieraan bij door diverse projecten te initiëren en te stimuleren maar ook door initiatieven die de sector versterken.

Supply chain

Door de centrale ligging tussen de Nederlandse mainports en het Europese achterland kan Limburg zich uitstekend profileren als logistieke regio. Na Rotterdam en Amsterdam is Noord-Limburg de belangrijkste logistieke regio in Nederland. De infrastructuur van weg, water en spoor is op peil en leidt naar meerdere intermodale terminals. Er is een duidelijke groei in met name containeroverslag, verlading en serviceverlening. Fontys Hogeschool en Universiteit Maastricht zorgen als kennisbron voor versterking van de logistieke sector.

Limburg kaartje.png

Thema's

Bij LIOF hebben we thema-experts op de volgende gebieden binnen logistiek:

  • Big Data
  • E-fulfilment
  • Automatisering/Robotisering
  • Synchromodaliteit
  • Sociale Innovatie
  • Servitization
  • Trade & Compliance

LimburgLogistiek

Om het concurrentievermogen van innovatieve MKB-ondernemingen in de Limburgse logistiek structureel te versterken, speelt LIOF een hoofdrol in de uitvoering van het programmaLimburgLogistiek. Naast subsidies, kennischeques en performance-adviezen voorziet het programma ook in veel actieve ondersteuning van concrete business-development.

SMART Logistics Centre Venlo

Limburg werd reeds vele malen uitgeroepen tot logistieke hotspot van Nederland. Om deze positie te behouden en de regio verder te laten groeien tot de logistieke topregio in Europa, hebben bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen SMART Logistics Centre Venlo opgezet. Binnen SMART Logistics Centre Venlo zetten partijen zich gezamenlijk in om bestaande en nieuw te vestigen logistieke bedrijven maximaal te faciliteren rond infrastructuur, arbeidsmarkt & onderwijs, innovatie, en acquisitie, PR & branding en hebben hiervoor een actieprogramma opgesteld. Inmiddels zijn zo’n 200 bedrijven en organisaties aangesloten bij SMART Logistics Centre Venlo. LIOF voert het programmamanagement van SMART Logistics Centre.

Neem contact met ons op

Bij alles wat we doen is de vraag: kan LIOF hier meerwaarde brengen? Als het antwoord ja is, kun je op ons rekenen. Zetten wij onze kennis, ons uitgebreide netwerk en instrumenten voor kapitaalverstrekking in. Voor elke individuele ondernemer zijn eigen optimale samenstelling. Maatwerk. Je hoeft zich niet eerst af te vragen of u wel bij LIOF moet zijn: je belt ons gewoon. Wij zoeken dan samen met jou naar de beste mix van instrumenten.

Neem contact met ons op Lees meer over LogistiekLimburg
LIOF Bargeterminal Venlo Blerick 2.jpg