Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Idee├źn worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Meer ondernemen met

Over LIOF

Hoe is LIOF georganiseerd

NV LIOF is een privaatrechtelijke, naamloze vennootschap. Met publiekrechtelijke lichamen als aandeelhouders:

  • Staat der Nederlanden
  • Provincie Limburg

De staat (i.c. Ministerie van Economische Zaken) en de provincie houden een gelijk aandeel (beiden 50%) en nemen belangrijke beslissingen op basis van gelijkwaardig overleg.

NV LIOF heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de algemene gang van zaken binnen LIOF. De Raad van Commissarissen heeft de volgende leden:

  • Boy Litjens, voorzitter
  • Lenny Berkers
  • Rob van Leen
  • Hans Jennissen

Verder heeft LIOF een Investeringscommissie voor een onafhankelijke beoordeling van de investeringsvoorstellen. De Investeringscommissie heeft de volgende leden:

  • Dick Wammes, voorzitter
  • Jan Hoefnagels
  • Frank Raaphorst.
Ondertekening aandeelhoudersovereenkomst.JPG

Ondertekening van de nieuwe aandeelhoudersstructuur van LIOF
(8 juni 2016):
boven v.l.n.r.: Boy Litjens (RvC LIOF), Loek Radix (LIOF)
onder v.l.n.r. Twan Beurkens (Provincie Limburg), Aart Slobbe (EZ)