Meer ondernemen met

Over LIOF

Hoe is LIOF georganiseerd

NV LIOF is een privaatrechtelijke, naamloze vennootschap. Met publiekrechtelijke lichamen als aandeelhouders:

  • Staat der Nederlanden
  • Provincie Limburg

De staat (i.c. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en de provincie houden een gelijk aandeel (beiden 50%) en nemen belangrijke beslissingen op basis van gelijkwaardig overleg.

Raad van Commissarissen

NV LIOF heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de algemene gang van zaken binnen LIOF. De Raad van Commissarissen heeft de volgende leden:

  • Boy Litjens, voorzitter
  • Lenny Berkers
  • Rob van Leen
  • Hans Jennissen

Investeringscommissie

Verder heeft LIOF een Investeringscommissie voor een onafhankelijke beoordeling van de investeringsvoorstellen. De Investeringscommissie heeft de volgende leden:

  • Dick Wammes, voorzitter
  • Jan Hoefnagels
  • Frank Raaphorst.
Ondertekening aandeelhoudersovereenkomst.JPG

Ondertekening van de nieuwe aandeelhoudersstructuur van LIOF
(8 juni 2016):
boven v.l.n.r.: Boy Litjens (RvC LIOF), Loek Radix (LIOF)
onder v.l.n.r. Twan Beurkens (Provincie Limburg), Aart Slobbe (EZ)