LIOF ACTUEEL

16 januari, 2019

Snelle en effectieve behandeling van trauma’s middels virtual reality

Startup Psylaris wil psychologische hulp efficiënter en toegankelijker maken met behulp van virtual reality (VR). LIOF ondersteunt Psylaris via het Limburgs Business Development Fonds (LBDF) middels financiering voor de doorontwikkeling van hun VR applicatie.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een therapievorm waarmee voornamelijk trauma’s en negatieve herinneringen worden behandeld. De EMDR-VR app van Psylaris is een e-healthtool voor het bieden van een intensiever EMDR traject en wordt ingezet als verlengstuk van de therapie.

Voordelen

Omdat de app thuis zelfstandig ingezet kan worden is de therapeut in staat om een intensievere behandeling voor te schrijven zonder hier zelf bij aanwezig te zijn. Dit betekent dat een cliënt in een korte tijdsperiode, meer behandelingen kan krijgen waardoor zijn voortgang versneld wordt. De cliënt kan zelf de tijden en locaties selecteren waar hij zijn behandeling – onder verantwoordelijkheid van de therapeut – wil laten plaatsvinden.
Door het verhogen van de intensiteit is een cliënt sneller geholpen, kan de therapeut zijn uren anders inzetten en kunnen de kosten verlaagd worden. Voor GGZ Nederland is e-health een van de belangrijke pijlers voor het betaalbaar en toegankelijk houden van geestelijke gezondheidszorg voor een brede doelgroep.

Mike Verhiel, CEO van Psylaris: “In de GGZ is sprake van hoge kosten, lange wachtrijen en een verhoogde druk op sneller resultaat. Wij zijn daarom begonnen met het mogelijk maken van virtuele therapie zonder directe invloed van een therapeut. Door het – na de intake – niet direct nodig hebben van een psycholoog kunnen de kosten de GGZ drastisch verlaagd worden en wachtrijen opgelost worden. Het is zogenaamde een blended-care oplossing waarbij er wel een psycholoog als hoofdbehandelaar nodig is die het proces overziet. De Brightlands Smart Services Campus is onze partner op het gebied van data science en smart services. LIOF heeft ons geholpen met het aanscherpen van een businessplan en ondersteunt ons financieel bij het verder uitwerken van ons concept”.

Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus: “Dit is een schoolvoorbeeld van hoe digitale toepassingen ons leven kunnen verbeteren. Wij zien het op deze campus als onze missie aan digitale ontwikkelingen te werken en hierin te gidsen. Nu is het met een app voor de zorg, maar denk ook aan andere toepassingen op het gebied van duurzaamheid, milieu of veiligheid die in het ecosysteem op de Brightlands Smart Services Campus zijn ontwikkeld”.  

LIME ondersteunt Psylaris door o.a. het verbinden met de juiste en noodzakelijke experts en het faciliteren en mede mogelijk maken van een valide implementatie van het product binnen de zorg. LIME is een Brightlands innovatieprogramma met als doel het verbeteren van de zorg door slimmer te meten en efficiënter data te verzamelen.

Tys van Elk, directeur LIOF: “LIOF helpt ondernemers, groot en klein, met starten, innoveren, samenwerken en investeren. Wie iets wil bereiken, krijgt van LIOF kennis, een diepgeworteld netwerk en kapitaal. Wij kennen de trends en innovaties en kunnen startups – samen met de Brightlands campussen – helpen hun ideeën verder te ontwikkelen. Psylaris heeft een uniek, innovatief concept dat wij graag ondersteunen met kennis en financiering. Het concept heeft groeipotentieel en kan daarmee bijdragen aan groei van de werkgelegenheid in Limburg”.

Foto Psylaris.jpg