LIOF ACTUEEL

20 november, 2018

LIOF en ReumaNederland bundelen krachten in de strijd tegen reuma

ReumaNederland en LIOF hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend en gaan nauwer samenwerken om kansrijke ontdekkingen uit wetenschappelijk reumaonderzoek naar de markt te brengen. Beide partijen zien kansen om gezamenlijk vanuit hun expertise bij te dragen aan een snellere ontwikkeling van werkbare en betaalbare medicijnen en producten voor mensen met een reumatische aandoening.

LIOF en ReumaNederland werken op ad hoc basis al vruchtbaar samen en stellen daaruit vast dat hun activiteiten dermate aanvullend zijn dat zij deze samenwerking willen formaliseren.

Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur ReumaNederland: “Onze focus ligt op versnelling van resultaten voor patiënten. Door samen met het LIOF investeringsmogelijkheden in bijvoorbeeld startups die medicijnen van het lab naar de patiënt willen krijgen te benutten, denken we die versnelling te kunnen realiseren. ReumaNederland en LIOF versterken elkaar en hebben samen de kennis, ervaring, het netwerk en de financiële middelen om dit mogelijk te maken.”

Tys van Elk, directeur LIOF: “Limburg en de aangrenzende Euregio spelen samen een wereldrol in Life Sciences. Samen met universiteiten, kenniscentra en ondernemingen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor de gezondheidszorg. Door de samenwerking met ReumaNederland komen we bij bedrijven aan tafel die al verder zijn in de ontwikkeling van deze oplossingen en financiële ondersteuning zoeken voor verdere groei. ReumaNederland kent de markt en behoeften, LIOF heeft ondernemerschap en investeerbaarheid in huis. Daarnaast vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren met het oog op maatschappelijk rendement”.

20181120-1084.jpg

Op de foto ziet u links: Lodewijk Ridderbos (ReumaNederland) en rechts Tys van Elk (LIOF).