Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

LIOF ACTUEEL

9 april, 2018

Grensverleggend samenwerken binnen de Euregio

Hyperegio biedt ondersteuning in kennis- en technologie-uitwisseling over de grens

Voor veel MKB ondernemers in Limburg is het samenwerken en netwerken over de grenzen geen vanzelfsprekendheid. Ook hebben zij vaak geen goed beeld van de ondersteuningsmogelijkheden die er binnen de Euregio zijn. Hoe vind je nu de juiste partner aan de andere zijde van de grens en hoe weet je welke onderwijsinstellingen jouw bedrijf kunnen ondersteunen met hun kennis en inzicht. Dat is voor een gemiddelde ondernemer onbekend terrein maar het is ook heel moeilijk voor een ondernemer om hier een eenduidig en helder beeld van te krijgen.

Binnen de Euregio is Hyperegio opgericht; een samenwerkingsverband dat de ondernemers hierover wil informeren én wil ondersteunen. Dit gebeurt door gerichte activiteiten rondom drie thema’s: Human Resources (uitwisseling vakmensen), Business to Science (Innovatie- en technologietransfer) en Business to Business (samenwerking tussen bedrijven). Vanuit Interreg wordt hier, binnen een looptijd van 36 maanden, meer dan 9 miljoen euro voor uitgetrokken. Deze thema’s zijn ondergebracht in drie programma’s: Human Resource onder EarlyTech, Business to Science onder BusyBee en Business to Business onder Innovation2Market (I2M).

In 2018 zal binnen deze programma’s een groot aantal evenementen worden georganiseerd waarin bedrijven geïnformeerd worden over de mogelijkheden over de grens. Er zijn businessmanagers benoemd die de bedrijven hierin op individueel niveau kunnen ondersteunen.

LIOF maakt onderdeel uit van dit samenwerkingsverband en zal zich vooral richten op het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven onder de noemer Innovation2Market. Hier is ook een interessant financieel instrument aan gekoppeld: de Business to Business voucher. Met deze voucher kan de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling gestimuleerd worden. De voucher heeft een waarde van 6.000 euro. Voorwaarde is dat hieraan deelgenomen wordt door minimaal twee MKB bedrijven uit verschillende landen van de Euregio.

De eerste voucher binnen dit traject is al uitgegeven. Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen Hightech Ceram Dr. Steinmann und Partner en Sirris: gezamenlijk hebben zij de eerste pogingen ondernomen om hoogwaardige keramieksoorten met behulp van 3D printing te vervaardigen.

Binnenkort informeert LIOF u verder over de events die vanuit Limburg binnen I2M worden georganiseerd en waarin u als Limburgse ondernemer verder geïnformeerd wordt over de mogelijkheden over de grens. Deze events richten zich met name op Smart Manufacturing en Smart Logistics. Tijdens deze events kunt u ook al in contact treden met bedrijven over de grens en hoort u inspirerende ondernemersverhalen.

Wilt u nu al weten of wat voor uw bedrijf de mogelijkheden en kansen zijn om samen te werken over de grens en zou u een gesprek hierover willen voeren? Neem dan contact op Rob Bimmel of Jorg van der Meij, die vanuit LIOF als business managers zijn aangesteld.
Rob Bimmel: telefoon 06-53267345 of mail rob.bimmel@liof.nl
Jorg van der Meij: telefoon 06-21313004 of mail jorg.vander.meij@liof.nl
Of u kijkt voor meer informatie op: www.hyperegio.eu