LIOF ACTUEEL

22 februari, 2019

“Er groeit al een jaar iets moois in Limburg”

LimburgAgrofood – het programma dat in februari 2018 is gestart om de sector agrofood in Limburg te helpen groeien en innoveren – is 1 jaar geworden. Meer dan 200 ondernemers waren 14 februari te gast op het verjaardagsfeest waar de laatste trends en inspirerende verhalen van agrofood ondernemers gedeeld werden. 

Cijfers van deze nieuwkomer
In het eerste levensjaar is er een actieve community opgebouwd van zo’n 175 MKB-bedrijven en andere agrofood-partijen om kennisuitwisseling en innovatie te bevorderen. Uit die community kregen al 50 MKB-bedrijven ondersteuning bij het ontwikkelen en financieren van hun innovatieprojecten en business cases. In combinatie met co-financiering van ondernemers werd meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd.

Wat houdt de agrofood sector bezig?
Agrofood ondernemers zagen het afgelopen jaar de meeste kansen in de thema’s bio-circulair, future farming en gezonde voeding. Biologisch Tuinbouwbedrijf BioVerbeek uit Velden bijvoorbeeld wilde tenminste 90% van hun kas verwarmen uit het composteringsproces van diverse biomassa-stromen. In het kader van future farming zocht Light4Food uit Horst ondersteuning en financiering voor de ontwikkeling van een prototype voor kunstmatige belichte teelsystemen (de veredelingsmarkt) in de tuinbouw. En in totaal 15 ondernemers maakten middels een LIOF Kennistraject gebruik van de kennis en ondersteuning van docenten en studenten van Maastricht University respectievelijk de HAS Hogeschool in vraagstukken over ‘voeding & gezondheid’, ‘big data’ en ‘korte keten marketing’. 

Het programma LimburgAgrofood wordt gefinancierd door opdrachtgever Provincie Limburg. Hubert Mackus, Gedeputeerde Provincie Limburg voor Landbouw, Natuur, Infra, Rail en Monumenten: “Vanuit de Provincie Limburg willen we ondernemers die nieuwe wegen bewandelen en inzetten op innovatie, ondersteunen. Dat doen we op verschillende manieren: via inspiratie- en kennissessies, maar ook financieel. Daarom werd het programma LimburgAgrofood opgestart. Dit programma beschikt over een zogeheten instrumentenkoffer met subsidies, maar biedt ook mogelijkheden tot netwerkvorming via Agrofood Community Limburg en het bijbehorende digitale platform Kiempunt Limburg. Daarbij zijn grote partners aangesloten, zoals de Brightlands Campus Greenport Venlo, Universiteit Maastricht, Fontys, HAS Hogeschool, Citaverde College, Rabobank, LLTB en LAJK. Via het programma LimburgAgrofood spelen we in op de wensen en behoeften van ondernemers en zorgen we ervoor dat de sector toekomstbestendig is en blijft”.

Frans Broeders, sector developer Agrofood bij LIOF en verantwoordelijk voor het LimburgAgrofood-programma: “Goede ideeën moeten niet blijven liggen, maar gedeeld en gevoed worden zodat ze werkelijkheid kunnen worden. Wij helpen ondernemers met het realiseren van hun ideeën en het structureel versterken van hun concurrentievermogen. Hoe? Op basis van kennis van de markt, nieuwe technologieën en een wijdverbreid netwerk van specialisten. Wij stimuleren innovaties en kennisoverdracht bij het Limburgse bedrijfsleven, in samenwerking met kennisinstellingen en de Brightlands-campussen. En wij kunnen goede innovatieprojecten en business cases ook financieren. Daarnaast brengen wij agrofood professionals samen via de Kiempunt Limburg-community zodat zij elkaar kunnen inspireren en helpen innoveren. Kortom, er groeit al een jaar iets moois in Limburg en wij gaan de komende jaren nog veel meer ondernemers helpen met groeien”.

Ondernemers in gesprek tijdens het 1 jaar LimburgAgrofood event