Meer ondernemen met

Instrumenten

Werkwijze

LIOF helpt bedrijven sneller te groeien. Daarvoor zetten wij de volgende instrumenten in:


Boom.png


Kennismaking

Bij LIOF willen we graag weten met wie we van doen hebben. We maken dus eerst kennis alvorens tot eventuele samenwerking te besluiten. Bij zo'n eerste kennismaking vragen we naar jouw ondernemersgerichtheid, motivatie, engagement en de durf om risico te nemen. Hierdoor vormen we ons een beeld van jouw mentaliteit en kansen op succesvol ondernemerschap.

Vaste casemanager

In het vervolgtraject werken we met een vaste casemanager die dient als aanspreekpunt en begeleider tijdens de hele voortgang. Deze LIOF-manager kan terugvallen op een expertisenetwerk van collega's intern en andere deskundigen extern.

Terug

bekijk de animatie over onze werkwijze.