Meer ondernemen met

Kapitaal

LIOF Fondsen

Participatiefonds

Wil je als pas gestarte, innovatieve MKB'er doorgroeien naar middelgroot niveau? Dan kan LIOF vanuit het Participatiefonds een minderheidsbelang nemen, eventueel in combinatie met een achtergestelde lening tot een bedrag tussen € 150.000,- en € 500.000,-. In ruil hiervoor lever je een deel van de zeggenschap in en krijgt LIOF gemiddeld tussen 25 en 30% van het aandelenkapitaal. Wil je met een middelgrote tot grote MKB-onderneming uitbreiden, overnemen, een MBO/MBI voorbereiden en/of opvolging financieren? Dan kan LIOF vanuit het Participatiefonds financieren in de vorm van aandelen en een achtergestelde lening tot een bedrag tussen € 500.000,- en € 2.000.000,-. LIOF neemt een minderheidsbelang en er wordt een Raad van Commissarissen aangesteld.

Chemelot Ventures

Wil je als ondernemer investeren in Limburg, met een veelbelovende start-up in life sciences of aanverwante markten zoals geavanceerde (bio)materialen en chemie? Dan kan Chemelot Ventures financieel uitkomst bieden. Dit dedicated fonds onder beheer van initiatiefnemers DSM, Rabobank Westelijke Mijnstreek, Provincie Limburg en LIOF investeert bedragen tussen € 250.000,- en € 1.500.000,-. Na participatie wordt Chemelot Ventures aandeelhouder, met een zetel in de Raad van Commissarissen.

Kijk ook op: www.chemelotventures.com

LBDF

Het ontbreekt de Limburgse MKB’er niet aan ideeën. Noch aan faciliteiten. Ook niet aan programma’s en organisaties ter ondersteuning. Het enige dat vaak nog ontbreekt, is geld. Toereikende financiën om van idee tot bedrijvigheid te komen.

Met het Limburg Business Development Fonds (LBDF) biedt Provincie Limburg MKB’ers het financiële instrument om ideeën met zakelijke potentie te toetsen, te ontwikkelen en/of te vermarkten.

Het LBDF dekt met een mix van financiële middelen elke fase in de ontwikkeling van idee naar markt.

Kijk ook op: www.liof-lbdf.nl

MKBLF

Innovatie, uitbreiding, groei. Zoekt u hiervoor cofinanciering? Stap eens naar het MKB-Leningenfonds.Het MKB-Leningenfonds verstrekt kredieten om MKB’ers vooruit te helpen. Met werkkapitaal en/of investeringen in vaste activa.

Kijk ook op: www.liof-mkblf.nl