LIOF ACTUEEL

Behoefte aan optimale en duurzame inzet van transport

LIOF_DIANNE SOONS_3560.jpg

Op logistiek gebied kenmerkt onze regio zich door zijn uitstekende ligging en de goede multimodale verbinding. De beschikbaarheid van terminals en water-, spoor- en wegverbindingen zorgen voor een perfecte verbinding vanuit de zeehavens én vanuit de regio naar het achterland. Een stevige uitgangspositie met een mooie kans voor Limburg om verder te groeien.

De ambitie voor groei wordt ook langzaam noodzaak. Het ongehinderd en optimaal inzetten van wegvervoer voor transport door Nederland en Europa zal steeds lastiger worden. Denk aan de fileproblematiek, de vraag (of zeg maar eis) naar meer duurzaamheid en de stijgende brandstofkosten. Als we niks doen, worden we ingehaald.

Van intermodaliteit en comodaliteit naar synchromodaliteit

Gelukkig leiden er meer wegen naar Rome. Transport van en naar onze provincie loopt via verschillende netwerken en met verschillende modaliteiten, zoals via het water het spoor en de weg. Maar hoe zetten we deze optimaal in?

Het transporteren van goederen via één modaliteit is al achterhaald. Anno 2017 maken we vaak een combinatie van hoofd- en natransport. Dat heet intermodaliteit. Ook worden modaliteiten al naast elkaar ingezet, zogenaamde comodaliteit. Maar synchromodaliteit, dat is waar we naar toe moeten met de Limburgse logistieke sector. Dat betekent namelijk dat we het weg- spoor- en watervervoer optimaal, flexibel en duurzaam inzetten in een netwerk en onder regie van een logistiek dienstverlener. Zodat de klant een geïntegreerde oplossing voor zijn (achterland)vervoer krijgt, voor een betere prijs.

Wat moet er veranderen?

We willen naar de situatie dat niet alleen wegtransport maar ook andere modaliteiten worden overwogen. Er niet alleen naar één verbinding, maar naar een netwerk wordt gekeken. En keuzes niet op basis van statische maar op basis van dynamische informatie worden gemaakt. Alleen op die manier kan de klant zo optimaal, flexibel en efficiënt (kosten en duurzaamheid) mogelijk worden bediend. Synchromodaliteit, dat is de ambitie voor onze Provincie. Synchromodaliteit is door de provincie Limburg en LIOF geduid als een van de zeven kansrijke thema’s voor de logistieke sector in Limburg.

Maar hoe ga je ‘om’
Om de logistieke sector in Limburg te inspireren en onze regio-ambities te realiseren is LIOF actief betrokken bij een aantal projecten en initiatieven op het gebied van synchromodaliteit op nationaal en internationaal niveau. Wij willen de mental shift naar synchromodaliteit voor ondernemers makkelijker maken. Mental shift is in mijn ogen een betere term dan modal shift. Het gaat uiteindelijk niet om het reduceren van het wegtransport, maar om de keuze van het juiste middel op het juiste moment. Het is een kwestie van doen. We organiseren enkele events waarin we ondernemers in de logistieke sector willen inspireren deze switch te maken. Dat doen we aan de hand van serious games en demonstratietools. Met als doel de schakels in de logistieke keten te overtuigen van de voordelen van synchromodaliteit. En om de drempel te verlagen.

Op dit moment is LIOF actief in drie projecten met dit thema:

Werk je mee aan het realiseren van onze gezamenlijke ambitie rondom synchromodaliteit? Via de nieuwsbrief blijf je op de hoogte van onze events en projecten op het gebied van synchromodaliteit en onze andere business opportunities.

Ben jij klaar voor de mental shift en/of geïnteresseerd in een van onze bovenstaande projecten? Of heb je zelf een idee voor een project binnen dit thema? Neem dan gerust contact met mij op via 0652521947 of dianne.soons@liof.nl.

Dianne Soons
Sector Developer Logistiek


Lees verder
Lees verder