Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Meer ondernemen met

LimburgLogistiek

LimburgLogistiek versterkt de logistiek

LimburgLogistiek is een integraal programma van LIOF gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse logistieke sector. Via een aantal business opportunities stimuleren we innovaties en kennisoverdracht bij het Limburgse bedrijfsleven, in samenwerking met kennisinstellingen en campussen.

Ambitie en doelstelling

LimburgLogistiek heeft als doel het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse Logistieke sector.

Het programma met een looptijd van 4 jaar, kent een integraal programma met 4 lijnen:

 • Arbeidsmarkt & onderwijs
  Het verbinden van ondernemers aan kennisinstellingen en campussen
 • Innovatie
  Het stimuleren van innovatie bij MKB t.b.v. versterking concurrentiekracht
 • Infrastructuur
  Het positioneren en verbinden van Limburg in het Europese Logistieke Netwerk
 • PR, Branding & Acquisitie
  Het aantrekken van buitenlandse vestigingen en het verankeren van gevestigde buitenlandse bedrijven in Limburg.

De activiteiten van het integrale programma richten zich daarmee op de stimulering van de samenwerking en versterking van vestigingsklimaat middels de organisatie van events, deelname en aantrekken van beurzen en het opzetten van gezamenlijke projecten.

Financieringsinstrumenten

Naast het integrale programma biedt LimburgLogistiek financieringsinstrumenten om de innovatieve logistieke sector te versterken:

 • Financieringsinstrumenten voor de ondersteuning van bedrijven met innovatie en business development projecten
 • Financieringsinstrumenten voor de ondersteuning van bedrijven door het gebruik van kennis en expertise van regionale kennisinstellingen.

Doelgroep

De financieringsinstrumenten zijn er voor MKB-ondernemingen in de logistieke sector en/of ondernemingen die middels hun logistieke activiteiten onderscheidend zijn als ook ondernemingen met ICT gerelateerde logistieke oplossingen.

Het integrale programma is er ter stimulering van de samenwerking en versterking van het vestigingsklimaat en is open en staat ten dienste van het bredere logistiek.

www.liof-limburglogistiek.nl


The future is near,

The future is here,

The future is in

Limburg