Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Meer ondernemen met

OP Zuid

Programma

Het Operationeel Programma Zuid Nederland 2014-2020 (OP Zuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.


Instrumenten

Binnen de huidige openstelling van OP Zuid 1.B.2. van 1 juni 2018 tot en met 30 november (17.00 uur) 2018 kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan versterking van het valorisatievermogen van MKB-bedrijven binnen de (inter-)nationale topclusters. Projecten dienen zich grotendeels te richten op experimentele ontwikkeling en te passen binnen de topclusters van de RIS3. Voor dit instrument is een budget van € 6.108.618 euro beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Ook voor de instrumenten, Versterking innovatiesysteem (1.B.1), en Overgang naar koolstofarme economie (4F) worden in 2018/2019 nieuwe openstellingen verwacht.


[SD1]

Rechts ziet u wat de instrumenten voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Uw contactpersonen bij LIOF zijn:

Lisette Tilmans
E-mail/Skype: lisette.tilmans@liof.nl
T: +31 (06) 15 21 75 51

Jorg van der Meij
E-mail/Skype:jorg.vander.meij@liof.nl
T: +31 (06) 21 31 30 04
Postbus 1310, 6201 BH Maastricht/Boschstraat 76

Uw contactpersoon bij uitvoeringsorganisatie Stimulus:

Dominique Ruijters
'Steunpunt Limburg' voor OP Zuid
Postbus 585
De Witte Dame, Emmasingel 26, 5600 AN Eindhoven
E-mail: dlhm.ruijters@prvlimburg.nl
T: +31 (06) 11 04 75 45

Pieter Liebregts
Programmamanager OP Zuid
E-mail: p.liebregts@stimulus.nl
T: +31 (0)40 237 01 00