Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

Meer ondernemen met

OP Zuid

Programma

Het Operationeel Programma Zuid Nederland 2014-2020 (OP Zuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.


Instrumenten

Binnen de nieuwe openstelling van OP Zuid van 9 januari tot 1 maart 2017 konden projecten ingediend worden die bijdragen aan versterking van het innovatiesysteem (1B1) en de overgang naar een koolstofarme economie (4F). Voor beide instrumenten was een budget van 10 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

OP Zuid MKB Valorisatie (1B2) wordt opengesteld van 15 mei tot en met 23 juni*. Binnen deze openstellingsperiode kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan versterking van het valorisatievermogen van het MKB. Voor dit instrument is een budget van € 8.250.000 beschikbaar uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

* onder v00rbehoud

Recht ziet u wat dit project voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw contactpersoon bij LIOF:

Kim Rekko
Postbus 1310, 6201 BH MaastrichtBoschstraat 76
E-mail/Skype: kim.rekko@liof.nl
T: +31 (06) 52 57 09 73

Uw contactpersoon bij uitvoeringsorganisatie Stimulus:

Dominique Ruijters
Postbus 585
De Witte Dame, Emmasingel 26, 5600 AN Eindhoven
E-mail: d.ruijters@liof.nl
+31 (06) 040 23 70 100