Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Meer ondernemen met

CrossRoads 2

SYN-ERGIE_logos_3.jpg-19aa07eb.png

Programma

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het project richt zich op kmo's en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare ideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde.

Stimuleren van innovatie

De kerntaak is het stimuleren van innovatie door:

  • het samenbrengen van bedrijven en het opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opstarten;
  • het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudie (uitgevoerd door een externe expert) met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase;
  • het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse innovatieproject;
  • het opvolgen van deze projecten en het proactief meedenken over vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Resultaten

Heel wat bedrijven grepen hun kans en dienden een projectaanvraag in voor CrossRoads2. Intussen zijn al vier openstellingen achter de rug. In totl reikte CrossRoads2 al een subsidie uit aan 66 projecten: 50 innovtieprojecten en 16 haalbaarheidsstudies. Uiteenlopende sectoren krijgen financiële steun: hightech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.

De focus ligt op technologieën waarmee bedrijvjen kunnen inspelen op de groeiende internationale vraag naar slimme duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Contact

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een subsidie? Dan kunt u terecht bij de provinciale CrossRoads2 contactpersoon of bij LIOF.

Uw contactpersoon namens LIOF:

Roland Bruynesteyn
E-mail: crossroads@liof.nl
+31 (06) 20 60 50 32

Arno Knoops
E-mail: crossroads@liof.nl
+31 (06) 42 77 20 30