Foreign investors Limburg
Why invest in limburg?

liof.com

LBDF
Ideeën worden bedrijven in Limburg

liof-lbdf.nl

MKB Leningenfonds
Co-financiert het MKB in Limburg

liof-mkblf.nl

MKB-Financieringspoort
De brug tussen ondernemers en financiers in Limburg

liof.nl

Limburg Logistiek
Versterkt de logistieke sector

liof-limburglogistiek.nl

LimburgMakers
Versterkt de maakindustrie

liof-limburgmakers.nl

Smart Logistic Centre Venlo
Your smart logistic connection to European business

smartlogisticscentrevenlo.com

Participatiefonds
Eigen vermogen versterken

liof-participatiefonds.nl

LimburgAgrofood
Versterkt de agrofoodsector

liof-limburgagrofood.nl

Meer ondernemen met

CrossRoads 2

SYN-ERGIE_logos_3.jpg-19aa07eb.png

Programma

CrossRoads2 is een project ondersteuningsprogramma voor MKB-bedrijven in de Interreg regio Vlaanderen-Nederland: Vlaanderen, Limburg, Zeeland en Noord-Brabant.

Het project heeft tot doel MKB-bedrijven aan weerszijden van de landsgrens samen te brengen en te ondersteunen rondom kansrijke innovatieprojecten die zij gezamenlijk realiseren.

CrossRoads2 richt zich op bedrijven actief binnen de topsectoren: High Tech Systems, Chemie & Materialen, Agro/Food, Cleantech, Biobased Economy, Logistiek & Maintenance en Life Sciences & Health.

Activiteiten en instrumenten

Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoeks- en kennisinstellingen) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten en realiseren.

Haalbaarheidsstudies: subsidie voor een project gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject. De studie wordt uitgevoerd door een uitgevoerd door een externe partij. (50% subsidie, maximaal: € 10.000,-).

Innovatieprojecten: subsidie voor een project gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst. Het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste MKB-bedrijven elk aan weerszijde van de Vlaams-Nederlandse grens. (45% subsidie, maximaal € 135.000,-).

Contact

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor een subsidie? Dan kunt u terecht bij de provinciale CrossRoads2 contactpersoon of bij LIOF.

Uw contactpersoon namens LIOF:

Roland Bruynesteyn
E-mail: crossroads@liof.nl
+31 (06) 20 60 50 32

Arno Knoops
E-mail: crossroads@liof.nl
+31 (06) 42 77 20 30