Meer ondernemen met

OP Zuid

Systeemversterking Human Capital (1B3)

Bedoeld voor projecten die bijdragen aan verbetering van de aansluiting van het HBO/WO-onderwijs op de arbeidsvraag binnen de topclusters van de RIS3. O.a. door stimulering van onderwijsprogramma’s en voorzieningen, waarbij zowel bedrijfsleven als ook kennisinstellingen betrokken zijn en die inspelen op kwalitatieve eisen die het bedrijfsleven in de topclusters stelt aan technisch talent. Projecten dienen vraag gestuurd te zijn en voorzien van solide businesscases, waaruit continuïteit van het project na de subsidieperiode blijkt. Bovendien dient sprake te zijn van betrokkenheid vanuit het (MKB-) bedrijfsleven.

Voorwaarden

  • Doelgroep: o.a. kennisinstellingen en (MKB) bedrijven
  • Het project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland
  • Project levert bijdrage aan de uitdaging om het HBO/WO-onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsvraag binnen de RIS3 topclusters.
  • Het MKB maakt aantoonbaar onderdeel uit van het project
  • Subsidiepercentage 35% (OP Zuid) van het gevraagde subsidiebedrag
  • Tendersysteem met beoordeling door een onafhankelijke, externe adviescommissie
  • Project is innovatief en kwalitatief sterk
  • Businesscase moet goed onderbouwd zijn.