Meer ondernemen met

OP Zuid

Overgang naar koolstofarme economie (4F)

Bedoeld voor projecten die bijdragen aan de slimme uitrol van koolstofarme technologieën in de gebouwde omgeving: energiebesparende oplossingen en de implementatie van nieuwe energievormen zoals zonne-energie, windenergie of getijde-energie.

Voorwaarden

  • Doelgroep: o.a. (MKB) bedrijven, kennisinstellingen en steden in Limburg, N-Brabant en Zeeland
  • Focus op slimme uitrol van technologie in gebouwde omgeving
  • Inzet voor consultancydiensten, deelname aan beurzen, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies, bouw of upgrade onderzoeksinfrastructuur
  • Tendersysteem met beoordeling door een externe adviescommissie
  • Minimale projectgrootte subsidiabele kosten: € 200.000,-.
  • Subsidiepercentage 35% van het gevraagde subsidiebedrag
  • Project is innovatief en kwalitatief sterk
  • Businesscase moet goed onderbouwd zijn
  • Aantoonbare continuïteit, ook na stopzetting subsidie.