Meer ondernemen met

OP Zuid

Versterking Valorisatievermogen MKB (1B2)

Bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van het valorisatievermogen van MKB-bedrijven binnen de (inter-)nationale topclusters. Projecten dienen zich grotendeels te richten op experimentele ontwikkeling en een bijdrage te leveren aan het oplossen van een of meer geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen. De focus ligt op innovaties vanuit crossovers tussen de (inter-)nationale topclusters.

Voor wie

Primair kan subsidie individueel door een MKB-onderneming worden aangevraagd, of door een samenwerkingsverband van een of meer ondernemingen onderling, of met één of meer kennisinstellingen. Voorwaarde is wel dat tenminste één MKB-onderneming deelneemt in het samenwerkingsverband (de aanvrager) en dat het project wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland.

Voorwaarden

 • Doelgroep: primair MKB-ondernemingen, maar ook MKB-ondernemingen in samenwerkingsverbanden met andere (groot) ondernemingen en kennisinstellingen in Limburg, N-Brabant en Zeeland.
 • Subsidiepercentage individuele bedrijven: maximaal 25% van het gevraagde subsidiebedrag, tot een maximum van € 250.000
 • Subsidiepercentage samenwerkingsprojecten: maximaal 35% van het gevraagde subsidiebedrag tot een maximum van € 750.000 per project
 • Tendersysteem met inhoudelijke beoordeling door een externe deskundigen-commissie
 • Focus op innovaties vanuit crossovers tussen de (inter-)nationale topclusters: High Tech Systems, Chemie & Materialen, Agrofood, Biobased, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Maintenance.

Inzet op de volgende maatschappelijke uitdagingen (uit RIS3):

 • Gezondheid, demografie en welzijn
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie
 • Zekere, schone en efficiënte energie
 • Slim, groen en geïntegreerd vervoer
 • Klimaatactie hulpbronefficiëntie
 • Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen.