Meer ondernemen met

OP Zuid

Versterking Innovatiesysteem (1B1)

Vanaf 3 december 2018, 9.00 uur tot woensdag 13 maart 2019, 17.00 uur respectievelijk tot 7 juni 2019, 17.00, kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen onder de regeling “Versterking innovatiesysteem” (1B1).

Projecten

Bij investeringsdoelstelling 1B1 “Versterking innovatiesysteem” staat het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem centraal. Dit is specifiek bedoeld voor de topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek en voor het stimuleren van open innovatie door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Daarbij staat de samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers centraal. Dit geldt eveneens voor de samenwerking in nieuwe combinaties en over provinciegrenzen heen, zoals cross-overs vanuit de genoemde topclusters met andere nationale en internationale topclusters. Hierdoor ontstaan nieuwe innovatieve kansen.

Voorwaarden

 • Doelgroep: o.a. (MKB) bedrijven en kennisinstellingen in Limburg, N-Brabant en Zeeland
 • Project levert bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen in de RIS3
 • Inzet voor systeemversterkende maatregelen, maar ook industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling
 • Tendersysteem met beoordeling door een onafhankelijke, externe adviescommissie
 • Minimale projectgrootte subsidiabele kosten: € 200.000,-.
 • Subsidiepercentage 35% (OPZuid) van het gevraagde subsidiebedrag
 • Samenwerkingsverband moet aantoonbaar zijn, met MKB als aantoonbaar onderdeel in project
 • Project is innovatief en kwalitatief sterk
 • Businesscase moet goed onderbouwd zijn
 • Crossovers tussen topclusters vereist.

Openstellingen


Er zijn drie sectorspecifieke openstellingen:

 • Biobased circular economy: van 3 december 2018 t/m 13 maart 2019
 • Logistiek: van 3 december 2018 t/m 7 juni 2019
 • Maintenance: van 3 december 2018 t/m 7 juni 2019
Meer informatie