Meer ondernemen met

OP Zuid

Programma

Het Operationeel Programma Zuid Nederland 2014-2020 (OP Zuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Instrumenten

Binnen de huidige openstelling van OP Zuid 1.B.2. van 1 juni 2018 tot en met 30 november (17.00 uur) 2018 kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan versterking van het valorisatievermogen van MKB-bedrijven binnen de (inter-)nationale topclusters. Projecten dienen zich grotendeels te richten op experimentele ontwikkeling en te passen binnen de topclusters van de RIS3. Voor dit instrument is een budget van € 6.108.618 euro beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Ook voor de instrumenten, Versterking innovatiesysteem (1.B.1), en Overgang naar koolstofarme economie (4F) worden in 2018/2019 nieuwe openstellingen verwacht.


Rechts zie je wat de instrumenten voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Je contactpersonen bij LIOF zijn:

Lisette Tilmans
E-mail/Skype: lisette.tilmans@liof.nl
T: +31 (06) 15 21 75 51

Jorg van der Meij
E-mail/Skype:jorg.vander.meij@liof.nl
T: +31 (06) 21 31 30 04
Postbus 1310, 6201 BH Maastricht/Wim Duisenbergplantsoen 27

Je contactpersoon bij uitvoeringsorganisatie Stimulus:

Dominique Ruijters
Provincie Limburg
Postbus 5700
6229 GA Maastricht
E-mail: dlhm.ruijters@prvlimburg.nl
T: +31 (06) 11 04 75 45

Pieter Liebregts
Programmamanager OP Zuid
E-mail: p.liebregts@stimulus.nl
T: +31 (0)40 237 01 00