Meer ondernemen met

MIT Zuid

Plaatje LIOF Investors Day.jpg

R&D samenwerkingsproject:

  • bedoeld voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan vernieuwing of nieuwe toepassing van (bestaande) producten, processen of diensten
  • samenwerkingsverband vereist van ten minste twee MKB ondernemingen
  • subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van euro 350.000 per project* als het totale subsidiebedrag maximaal euro 200.000 betreft, wordt per deelnemer aan het samenwerkingsverband ten minste euro 25.000 en ten hoogste euro 250.000 aan subsidie verstrekt
  • als het totale subsidiebedrag meer dan euro 200.000 bedraagt, wordt ten hoogste euro 175.000 aan subsidie verstrekt
  • maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen met een subsidiehoogte van euro 200.000 tot en met 350.000.