Meer ondernemen met

MIT Zuid

Plaatje LIOF Investors Day.jpg

R&D samenwerkingsproject:

  • bedoeld voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan vernieuwing of nieuwe toepassing van (bestaande) producten, processen of diensten
  • samenwerkingsverband vereist van ten minste twee MKB ondernemingen
  • subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van euro 350.000 per project* als het totale subsidiebedrag maximaal euro 200.000 betreft, wordt per deelnemer aan het samenwerkingsverband ten minste euro 25.000 en ten hoogste euro 250.000 aan subsidie verstrekt
  • als het totale subsidiebedrag meer dan euro 200.000 bedraagt, wordt ten hoogste euro 175.000 aan subsidie verstrekt
  • maximaal 50% van het subsidieplafond voor R&D samenwerkingsprojecten wordt toegekend voor aanvragen met een subsidiehoogte van euro 200.000 tot en met 350.000.

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats op basis van tendering.

Openstelling

De openstelling is van 11 juni 2019 (9:00 uur) tot en met  10 september 2019 (17:00 uur).