Meer ondernemen met

MIT Zuid

Science Center 2.jpg

Haalbaarheidsproject:

  • bedoeld voor onderzoek en analyse van een project om kansen en risico’s in kaart te brengen en daaruit voortvloeiend benodigde middelen om het project te kunnen doorvoeren
  • subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van euro 25.000 *

* onder voorbehoud

Het loket voor de MIT Haalbaarheidsaanvragen is op 17 april geopend. De belangstelling was groot en een dag na opening is het subsidieplafond van € 3.139.200 naar verwachting al bereikt. We raden dan ook af om nog nieuwe aanvragen voor MIT Zuid Haalbaarheid in te dienen. Uiterlijk op 10 juli 2018 zullen aanvragers die op 17 april hun project ingediend hebben, uitsluitsel krijgen.