Meer ondernemen met

MIT Zuid

Science Center 2.jpg

Haalbaarheidsproject:

  • bedoeld voor onderzoek en analyse van een project om kansen en risico’s in kaart te brengen en daaruit voortvloeiend benodigde middelen om het project te kunnen doorvoeren
  • subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van euro 20.000 *

* onder voorbehoud

Toekenning

De toekenning vindt plaats op basis van first come, first serve.

Openstelling

De openstelling  is van 9 april 2019 (9:00 uur) tot en met 
10 september 2019 (17:00 uur).