Meer ondernemen met

LimburgAgrofood

Versterkt de agrofood sector

LimburgAgrofood is een integraal programma van LIOF en de Brightlands Greenport Venlo Campus, gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse agrofoodsector. Via een aantal business opportunities stimuleren we innovaties en kennisoverdracht bij het Limburgse bedrijfsleven, in samenwerking met kennisinstellingen en campussen.

Programma

LimburgAgrofood ondersteunt je als ondernemer bij het versterken van de concurrentiepositie van uw bedrijf én van Limburg als agrofood regio. Dit doen wij op vier manieren:

 • Door innovatie te stimuleren bij het MKB ten behoeve van de versterking van hun concurrentiekracht
 • Door het verbinden van en de samenwerking te stimuleren tussen ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen en de Brightlands-campussen
 • Door samen te werken binnen cross-overs (maakindustrie, logistiek, etc.)
 • Door buitenlandse bedrijven aan te trekken en te verankeren in Limburg.

De activiteiten van het integrale programma richten zich daarmee op de stimulering van de samenwerking en de versterking van het vestigingsklimaat middels het organiseren van events, de deelname aan en het aantrekken van beurzen, het (door)ontwikkelen van agrofood communities en het opzetten van gezamenlijke projecten waarbij financieringsinstrumenten de MKB ondernemers kunnen ondersteunen.

Financieringsinstrumenten

Wij kunnen ondernemers in de agrofoodsector ook ondersteunen met de volgende instrumenten:

 • Adviesproject: maximaal € 10.000, subsidie 50% van de projectkosten.
  Inzet van externe deskundigheid om technische of economische haalbaarheid te toetsen.
 • Innovatieproject: maximaal € 50.000, subsidie 35% van de projectkosten.
  Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen.
 • Kennistraject: maximaal € 10.000 trajectkosten, subsidie 75% van de trajectkosten.
  Docent- en studentondersteuning en masterclasses bij onderwijsinstellingen.

Doelgroep

De financieringsinstrumenten zijn er voor MKB-ondernemingen in de agrofoodsector die middels hun agrofood activiteiten onderscheidend zijn.

Het integrale programma is er ter stimulering van de samenwerking en versterking van het vestigingsklimaat en staat ten dienste van het bredere agrofood bedrijfsleven in Limburg.

www.liof-limburgagrofood.nl

CONTACTPERSOON

Charles Mevis
Business Development Industrie
M 06
E cmevis@liof.nl

E-mail direct

CONTACTPERSOON

Charles Mevis
Business Development Industrie
M 06
E cmevis@liof.nl

E-mail direct