Meer ondernemen met

LIOF Participatiefonds

Eigen vermogen versterken

Zoek je als bedrijf een versterking van je eigen vermogen? Het LIOF Participatiefonds is er voor pas gestarte, innovatieve MKB’ers die willen doorgroeien, en middelgrote tot grote ondernemers die willen groeien of denken aan een overname, bedrijfsopvolging of turnaround. LIOF kan dan vanuit haar Participatiefonds meefinancieren.

Kenmerken

Het LIOF Participatiefonds heeft de volgende kenmerken:

  • vorm: aandelenkapitaal in combinatie met een achtergestelde lening
  • bedoeld voor: start, groei, overname, MBO, MBI, bedrijfsopvolging en turnarounds
  • hoogte financiering: € 100.000 tot € 2.000.000
  • looptijd: beoogde exit na 5-7 jaar

Doelgroep

Je komt in aanmerking als je

  • feitelijk gevestigd bent in Limburg (fysiek en actief aanwezig);
  • groeiambitie hebt en
  • actief bent in de sectoren: industrie, logistiek, agro/food, materials, smart services en healthcare

Uitgesloten zijn bedrijven in de sectoren horeca, vastgoed en detailhandel.

Hier tegenover staat dat

  • je bedrijf in de kern gezond is;
  • maatschappelijk rendement creëert;
  • groei-ambitie en groeipotentie heeft: regionaal, nationaal of internationaal bovenregionaal onderscheidend is.

www.liof-participatiefonds.nl

CONTACTPERSOON

Charles Mevis
Business Development Industrie
M 06
E cmevis@liof.nl

E-mail direct

CONTACTPERSOON

Charles Mevis
Business Development Industrie
M 06
E cmevis@liof.nl

E-mail direct