Meer ondernemen met

Interreg programma GIST

FEED-light haalbaarheidsstudie

Het GIST project loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Bedrijven in de proces- en maakindustrie krijgen in deze periode meermaals de gelegenheid om voorstellen in te dienen. 

De FEED light haalbaarheidsstudie is een studie gericht op het inhuren van specifieke expertise om een business case te beoordelen op haalbaarheid.

Voorwaarden

  • specifieke technische vragen
  • focus op samenwerking tussen asset-owners en kennisinstellingen
  • evaluatie van economische levensvatbaarheid, beperkte investering < 1 miljoen euro
  • kosten van de studie bedragen tussen circa 15 en 30 duizend euro
  • bijdrage gebaseerd op een 50% aanpassingsprincipe, met een maximum van 15 duizend euro
  • de subsidiabele kosten zijn de kosten voor de inhuur van externe expertise.

Deadline tweede oproep

De projectvoorstellen voor de eerste GIST-oproep kunnen tussen 15 oktober 2018 en 1 december 2018 ingediend worden. Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de oproep volgt defintief uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de ondersteuning. De FEED-light haalbaarheidsstudie dien vervolgens binnen 6 maanden te zijn afgerond, voor de FEED-haalbaarheidsstudie is deze termijn 12 maanden.

ecologische voetafdruk 6.jpg