Meer ondernemen met

Interreg programma GIST

FEED haalbaarheidsstudie

Het GIST project loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Bedrijven in de proces- en maakindustrie krijgen in deze periode meermaals de gelegenheid om voorstellen in te dienen. 

De FEED haalbaarheidsstudie betreft een grootschalige studie voor het detailleren van concepten, zoals alle operationele uitdagingen, inclusief financiële risico's, die duidelijk moeten zijn vóór het doen van een kapitaalinvestering.

Voorwaarden

  • detaillering van concepten, risico-identificatie en mitigatie
  • operationele uitdagingen (inclusief financiële risico's)
  • private investeringen gewenst door bedrijf tussen circa 1 en 20 miljoen euro
  • kosten van de studie bedragen tussen 30 en 240 duizend euro
  • bijdrage gebaseerd op een 50% aanpassingsprincipe, met een maximum van 120 duizend euro
  • de subisdiabele kosten zijn de kosten voor de inhuur van externe expertise.

Deadline tweede oproep

De projectvoorstellen voor de eerste GIST-oproep kunnen tussen 15 oktober 2018 en 1 december 2018 ingediend worden. Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de oproep volgt defintief uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de ondersteuning. De FEED-light haalbaarheidsstudie dien vervolgens binnen 6 maanden te zijn afgerond, voor de FEED-haalbaarheidsstudie is deze termijn 12 maanden.

ecologische voetafdruk 5.jpg