Vestigen

In het internationale netwerk en in samenwerking met het ministerie van E,L&I zoekt LIOF proactief naar (buitenlandse) bedrijven die in Limburg willen investeren of zich hier willen vestigen. Met gemeenten, Provincie en de afdeling Bedrijventerreinen prijst LIOF het vestigingsklimaat aan en zorgt voor een voorspoedig vestigingsproces.