Nieuwe commissarissen bij LIOF

Per 1 januari 2011 zijn mevrouw drs. Lenny Berkers RA en mevrouw drs. Désirée van Boxtel benoemd als lid van de raad van commissarissen van NV Industriebank LIOF.

Lenny Berkers (1955, Puth-Schinnen, L) is registeraccountant en lid van de raad van bestuur van het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. Voorheen was ze o.a. lid van de raad van bestuur van Atrium Medisch Centrum Parkstad Limburg en voorzitter van het VWL Samenwerkend Limburg.

Désirée van Boxtel (1969, Heusden, NB) is sinds 2001 zelfstandig ondernemer, momenteel met private equity fonds Karmijn Kapitaal. Voorheen was ze consultant en directeur bij ABN AMRO Participaties.

Met de benoeming van deze nieuwe commissarissen worden de twee vacatures ingevuld die waren ontstaan door het vertrek van Paul Rutten en Hans van Oijen.
Naast Lenny Berkers en Désirée van Boxtel hebben Boy Litjens (voorzitter), Martin Eurlings en Willem Vermeend zitting in de raad van commissarissen van NV Industriebank LIOF.

NV Industriebank LIOF, Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij, helpt Limburg economisch vooruit. LIOF ondersteunt bedrijven op het gebied van innoveren, investeren en vestigen. Daarnaast schept LIOF voorwaarden voor ontwikkeling van perspectiefrijke sectoren en het vestigingsklimaat, gericht op kansen voor het MKB en ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. LIOF steunt ondernemingen pragmatisch, betrokken en proactief door zijn expertise te combineren met financiële daadkracht en een uitgebreid netwerk. Deze combinatie van diensten maakt LIOF slagvaardig en uniek.


-.-.-.-.-.-.-.-.-


Maastricht, 4 januari 2011

NV Industriebank LIOF
Frans Ridderbeekx, public relations manager
T: 043-3280280
E: fridderbeekx@liof.nl
I: www.liof.nl