Kerntaken

De vier kerntaken Investeringsbevordering&Business Development, Participatie, Ontwikkeling&Innovatie en Bedrijventerreinen hebben betrekking op respectievelijk het aantrekken van vestigingen van (buitenlandse) ondernemingen, het risicodragend participeren in perspectiefvolle Limburgse bedrijven, het ontwikkelen van programma's en uitvoeren van projecten waarmee Limburgse bedrijven hun concurrentiekracht kunnen versterken en het actief optreden bij de totstandkoming van grootschalige, bovenregionale bedrijventerreinen.