Enabling Technologies

Op 27 juni 2012 bezochten 120 deelnemers de Interregio Meeting "Enabling Technologies" op de Chemelot Campus in Geleen. De Interregio Meeting is gericht op medische- en lifescience technologie en is bedoeld voor MKB-ondernemers, start-up bedrijven, zorg- en kennisinstellingen in Zuid-Nederland en de Vlaamse regio.

Na het welkomstwoord door mede-organisator Frans Smeets en dagvoorzitter Wim Haan, opende Mark Verheijen, Gedeputeerde Economische Zaken, de meeting met een gloedvol betoog over uitdagingen en kansen voor Limburg: "lage lasten, brede wegen, slimme mensen".

Het thema "Enabling Technologies" werd verzorgd door Bert Kip, CEO van DSM Resolve. In zijn inleiding schetste Bert Kip de mogelijkheden van het project Enabling Technologies, een gezamenlijk initiatief van DSM Resolve, UM/Maastricht UMC+ en de Provincie Limburg. Deze gezamenlijke faciliteit van de Chemelot campus en de Maastricht Health Campus is ook toegankelijk  voor het bedrijfsleven in de regio.

Aansluitend volgden vier Pitches van een business case in een startende of oriënterende fase. Direct na elke pitch gaf een jury feedback. De jury bestond uit Mark Verheijen Gedeputeerde Economische Zaken), Casper Bruens (Investment Director Limburg Ventures) en Nelleke Barning (Directeur Communicatie DSM Nederland).
Naast suggesties kregen alle pitches een positieve beoordeling.
1. Nanostroompjes voor nanochips – Guenevere Prawiroatmodjo (TU Delft)
2. Een steuntje in de Heup – T. Krekels (fysiotherapeut)
3. Skin Analysis – Natacha Lourette (DSM Resolve)
4. Skype on Wheels – Karl Tuyls (Department of Knowledge Engineering, Universiteit Maastricht).

Na de pauze verzorgde Rob Verstraelen van Maastricht Instruments een inleiding over de MKB Roadmap. 

Vervolgens werden vijf teasers gepresenteerd, waarin een ondernemer, onderzoeker of uitvinder een eerste idee, verzoek tot samenwerking of hulpvraag aan de toehoorders voorlegde.
1. Looking for real guinea pigs – Carl de Bont (Clinical Trial Center Maastricht)
2. Acute Care Simulator – Norbert Schmidt (DDQ)
3. New Rescue Mate applications – Willeke Borman (AED Solutions)
4. ‘Help me, Help you’ app – Ine Boonen (Lucine Hasselt)
5. Een nieuw licht op MRSA – Emile Arnoldussen (Maastricht Instruments)

Het inhoudelijke programma werd afgerond door Jérôme Verhagen (Industriebank LIOF), waarna er gelegenheid was om te netwerken tijdens een hapje en een drankje.

De Interregio Meeting op 27 juni 2012 is georganiseerd door Maastricht
Instruments, DSM Resolve Chemelot, Kamer van Koophandel Limburg, NV
Industriebank LIOF, Maastricht Health Campus en LifetecZONe.